Podkategorie

Koučink

Coaching (neboli koučink) je oboustrannou, dlouhodobou a pravidelnou komunikací mezi koučem a zaměstnancem v průběhu které dochází k směřování školeného k potřebnému výkonu práce, samostatnosti a iniciativě.

Správně vedené koučování by mělo vést k odhalování skrytých schopností a limitů koučovaného. Zajímavé je i to, že kouč nemusí být odborník, který rozumí konkrétní problematice, ale spíše psycholog, který má nezávislý pohled a dokáže zvýšit výkonnost, sebevědomí a podpořit koučovaného.

Koučink se lépe uplatňuje v osobních než firemních situacích a nevýhodou je, že se jedná většinou o dlouhodobější metodu, protože koučovaný by měl přijít na vše sám a poté to aplikovat. Výsledky jsou navíc špatně měřitelné, proto jej doporučujeme pouze u středního a vrcholového managementu.

všechny novinky