Podkategorie

Community relations

Některé obory jsou doslova závislé na vztazích s blízkým okolím, komunitách a zájmových skupinách, ať už se jedná o obyvatele ve spádové oblasti, ochránce přírody nebo místní samosprávu.

Pomůžeme Vám:

Věřte, že nepodceňovat zainteresované skupiny ze svého okolí a mít je na své straně, může být významnou konkurenční výhodou.

Co pro Vás můžeme udělat? Neváhejte nás kontaktovat.

všechny novinky