Podkategorie

Mentoring

Mentoring se liší od koučinku tím, že školený přebírá část iniciativy a má možnost si sám vybrat svého mentora, který jej vzdělávacím procesem provází. Na rozdíl o koučinku sice není tolik kreativní a zaměřený na poznávání svých schopností, ale tím, že dochází k předávání zkušeností a jejich analýze, výsledky se dostavují mnohem rychleji.

Mentor se dělí s mentee(nový pracovník) o své zkušenosti, dává mu konkrétní rady ve vybrané problematice a často se sám podílí na hodnocení pracovního výkonu mentee. Našimi mentory jsou zkušení profesionálové z oblasti marketingu, reklamy, obchodu, PR, krizového řízení, projektového a procesního řízení, HR, IT a daňového poradenství.

všechny novinky