Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/doc/www.neverending.cz/www/index.php:1) in /www/doc/www.neverending.cz/www/inc/inc.php on line 2

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/doc/www.neverending.cz/www/index.php:1) in /www/doc/www.neverending.cz/www/inc/inc.php on line 2
marketingový plán | Neverending, s.r.o.
Podkategorie

Marketingový plán

Marketingový, obchodní, ale také komunikační plán by měla mít každá firma, která se chce posouvat. Není důležité v jaké je podobě, ale jaké nese myšlenky, strategii, způsoby kontroly plnění, vyhodnocení. Známe společnosti, které žádný z plánů nemají, ty úspěšné z nich spojuje jedno pravidlo - vůdčí osobnost v čele firmy, která neustále chrlí nové nápady, zajistí jejich realizaci a poté (mnohdy intuitivně) vyhodnotí jejich úspěch. Ačkoliv marketingové "příručky" měří výhradně ziskem, zvýšeným prodejem, atd., vídáme poměrně často i jinak úspěšné projekty:

- byť nejsou ziskové, díky nim roste obrat firmy jinde. Například bez ztrátové aktivity, by společnost neměla aktivity vysoce ziskové
- ztrátová aktivita může podporovat zajímavé projekty a řadí se tak do sponzoringu či filantropie

 

Od toho, aby byl marketingový plán úspěšný, musí být stanoven cíl, podle kterého se později aktivity vyhodnotí.
I když s obdivem hledíme na majitele firem, které celý úspěch firmy "táhnou" svojí hlavou, tento přístup v dnešní době nedoporučujeme. Jednak je takový přístup často největší slabinou firmy, ale také jsme přesvědčeni, že není možné se efektivně věnovat rozvoji firmy, provozním problémům a ještě k tomu sledovat nové trendy a změny trhu. Zatím ve všech podobných případech byl  později majitel takové firmy mile překvapen, jakou získal po vypracování strategie jistotu a prospělo celé firmě vědět, kam se bude ubírat, jaké cíle je třeba splnit a vyhodnocení po smluvené době, bylo pro majitele společností příjemným mezníkem a odměnou za tvrdou práci.

Marketingová strategie by měla obsahovat minimálně tyto části:

Úvod
Představení společnosti a její současné situace. Hlavní cíle a plány pro předem stanovené období.

Situační analýza
Zahrnuje detailní analýzu současného stavu společnosti. Je třeba se na firmu podívat ze všech stran, k čemuž pomůže SWOT analýza, PEST analýza a další analytické modely. Z výsledků analýzy byste měli mít představu o Vaší firmě, jak si stojí v konkurenci, jaké jsou Vaše cílové skupiny, silné a slabé stránky, příležitosti, hrozby...

Marketingové cíle
Díky analýze již víte, jak na tom Vaše společnost je nyní a je třeba si říci, kam chcete směřovat. Stanovit si cíle, nahlédnout do budoucnosti.
Je nezbytné, aby Vaše cíle byly realistické, měřitelné a vyhodnotitelné.

Marketingová strategie
Stanovili jsme si cíle a nyní je třeba vymyslet, jak jich dosáhnout. K tomuto nám poslouží Marketingový mix.

 

Počátky marketingového mixu začínají v 60. letech 20. století. První, kdo se jím zabýval byl profesor Jerome McCarthy (1960), který navrhl čtyři složky marketingových aktivit, označené jako 4P: product (produkt), price (cena), place (místo), promotion (propagace).

Protože se však ukázalo, že různá odvětví žádají další rozšíření „P“, vznikly další různé prvky napříč obory.

Prvky marketingového mixu ve vybraných oborech

Klasický produkt

Služby

Cestovní ruch, pohostinství

4P

6P

8P

Product

Product

Product

Price

Price

Price

Place

Place

Place

Promotion

Promotion

Promotion

 

People

People

 

Process

Packaging

 

 

Programming

 

 

Partnership

 

Zdroj: HESKOVÁ, M.: Marketingová komunikace součást marketingového mixu. 2001. s. 18

 

Ve službách se ještě velmi často přidává sedmé „P“, které obsahuje „Physical Evidence“, neboli „Fyzický důkaz“ nebo chcete-li „Materiální předpoklady“.

Marketingový mix Služeb je shodný s marketingovým mixem Cestovního ruchu v prvních pěti bodech (product, price, place, promotin plus people). Zatímco Služby navíc přidávají Process a již zmíněný Physical Evidence, Cestovní ruch sahá k nástrojům jako je Packaging, Programming a Partnership

Správný marketér se podle Philipa Kotlera nedívá na marketingový mix z pohledu prodávajícího, ale z hlediska zákazníka. Místo „P“ se poté nahrazuje „C = customer“.

4C = Customer Value, Cost to the Customer, Convenience a Communication. Neboli vysoká hodnota, nízká cena, pohodlí a komunikace, namísto propagace.


Akční programy
Pomocí otázek CO (je třeba udělat a co je cílem), KDO (kdo do udělá), JAK (to udělá), KDY (to udělá), ZA KOLIK (předpokládané náklady), se připraví akční plán naplnění marketingového plánu.

Rozpočet
Rozpočet obsahuje celkové náklady na marketing, ale také příjmy z marketingu. Nezapomeňte na náklady za lidské zdroje.

Systém měření a kontroly
Je nutné stanovit, jak často a jakým způsobem se budou vyhodnocovat výsledky plnění marketingového plánu. Kontrola by měla probíhat max. 1x za tři měsíce, ještě lépe každý měsíc. V případě potřeby je možné plán upravovat.

Potřebujete pomoci s marketingem? Rádi Vám pomůžeme. V případě zájmu nás kontaktujte:
e-mailem nebo telefonicky na tel. +420 722 369 344


 

všechny novinky